Tjänster

You can use a few enticing words and flaunt your capabilities that will attract future clients and encourage them to hire you right away.

Koncept och designlösningar

Ella Müller erbjuder sin expertis inom arkitektur och design för att skapa en kombination av funktionalitet och estetik i byggnader och andra strukturer.

Müller utnyttjar sin kunskap och kreativitet för att skapa lösningar som inte bara uppfyller de funktionella behoven hos byggnaden eller miljön, utan också är visuellt tilltalande och attraktiva för de som används eller besöker platsen.

Ritningar

Arkitektritningar är visuella representationer av byggnadsdesign och layout. Dessa ritningar används av arkitekter och ingenjörer för att kommunicera sina idéer till klienter, entreprenörer och andra intressenter i byggprocessen.

Arkitektritningar består av flera olika typer av ritningar som var och en fokuserar på olika aspekter av byggnaden. Planritningar är en av de vanligaste ritningstyperna och visar en överordnad vy av byggnadens grundplan. Detta inkluderar väggar, dörrar och fönster, samt specifika detaljer som möblering och ytor för elektriska och VVS-system.

Väggar
Dörrar
Fönster
Möblering
Ytor för elektriska och VVS-system

Övervakning

Müller hanterar och övervakar byggprocessen för att säkerställa att byggnaden byggs enligt ritningar och specifikationer. Hon följer upp och kontrollerar byggnadsprojekt för att säkerställa att de uppfyller säkerhets- och kvalitetsstandarder.